Vị trí: nằm ở đồi Kim quả đồi đầu tiên được dự án Công viên Nghĩa Trang Lạc Hồng Viên khai thác và đưa vào sử dụng

Số mộ phần: 20 phần mộ khô (cải táng hoặc hỏa táng)

Kích thước: 20m x 10m

 

lac hong vien, lạc hồng viên, khuôn viên 200m2

lac hong vien, lạc hồng viên, khuôn viên 200m2 mộ gia tộc

lac hong vien, lạc hồng viên, khuôn viên 200m2 mộ gia tộc lớn

lac hong vien, lạc hồng viên, mộ gia tộc khuôn viên 200m2

lac hong vien, lạc hồng viên, mộ dòng họ khuôn viên 200m2

lac hong vien, lạc hồng viên, khuôn viên 200m2 mộ dòng họ

lac hong vien, lạc hồng viên, khuôn viên mộ dòng họ 200m2

lac hong vien, lạc hồng viên, khuôn viên mộ gia tộc 200m2

lac hong vien, lạc hồng viên, khuôn viên mộ gia tộc lớn 200m2

 

lac hong vien, lạc hồng viên, khuôn viên 200m2 khuôn viên mộ dòng họ lớn

 

lac hong vien, lạc hồng viên, khuôn viên mộ gia tộc đẹp 200m2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *