Vị trí : Đồi Mộc

Hướng : Chính Tây

Diện tích : 5m x 4,5m

Hệ số sử dụng : 6 phần mộ khô – 3 phần mộ tươi

Hình thức sử dụng : Mộ Khô ( Cải táng – hỏa táng ) – Mộ tươi ( Đào sâu chôn chặt )

Giá thành : Liên hệ

Tình trạng : Còn

 

lac hong vien, lạc hồng viên, khuôn viên 22,5m2

lac hong vien, lạc hồng viên, khuôn viên 22,5 m2

lac hong vien, lạc hồng viên, khuon vien 22,5m2

lac hong vien, lạc hồng viên, khuon vien 22,5 m2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *