Vị trí: đồi Kim là một trong những quả đồi được khai thác và đi vào sử dụng đầu tiên của dự án Công viên Nghĩa Trang Lạc Hồng Viên

Số mộ phần: 16 phần mộ khô (cải táng hoặc hỏa táng)

Kích thước: 9m x 8m

Giá thành : Liên hệ

Tình trạng : Hết

 

lac hong vien, lạc hồng viên, khuôn viên 72m2

lac hong vien, lạc hồng viên, khuôn viên 72m2 mộ gia đình

lac hong vien, lạc hồng viên, khuôn viên 72m2 mộ gia đình lớn

lac hong vien, lạc hồng viên, khuôn viên 72 m2 mộ gia đình lớn

lac hong vien, lạc hồng viên, mộ gia đình 72m2

lac hong vien, lạc hồng viên, mộ gia đình lớn 72m2

Ảnh thực tại Lạc Hồng Viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *