khuôn viên 200m2 lạc hồng viên

Vị trí: nằm ở đồi Kim quả đồi đầu tiên được dự án Công viên Nghĩa Trang Lạc Hồng Viên khai thác và đưa vào sử dụng

Số mộ phần: 20 phần mộ khô (cải táng hoặc hỏa táng)

Kích thước: 20m x 10m

khuôn viên 200m2 lạc hồng viên

khuôn viên 200m2 lạc hồng viên

khuôn viên 200m2 lạc hồng viên

khuôn viên 200m2 lạc hồng viên

khuôn viên 200m2 lạc hồng viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *