khuôn viên 72m lạc hồng viên
Vị trí: đồi Kim là một trong những quả đồi được khai thác và đi vào sử dụng đầu tiên của dự án Công viên Nghĩa Trang Lạc Hồng Viên

Số mộ phần: 16 phần mộ khô (cải táng hoặc hỏa táng)

Kích thước: 9m x 8m

Giá thành : Liên hệ

Tình trạng : Hết

Ảnh thực tại Lạc Hồng Viên

khuôn viên 72m lạc hồng viên

khuôn viên 72m lạc hồng viên

khuôn viên 72m lạc hồng viên

khuôn viên 72m lạc hồng viên

khuôn viên 72m lạc hồng viên

khuôn viên 72m lạc hồng viên

khuôn viên 72m lạc hồng viên

khuôn viên 72m lạc hồng viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *